Aktuellt

27.11.2017 10:54

Strävan är att slippa giftfärger på båtar senast 2030

På slutseminariet för det internationella forskningsprojektet CHANGE, som hölls i Helsingfors, presenterades ett målprogram bestående av fem punkter som syftar till att minska de skadliga effekterna av giftfärger. Avsikten är att giftfärgerna ska slopas helt senast 2030.


Trots att man numera inte använder tenn som verksamt ämne utan istället olika koppar- och zinkföreningar, är de giftfärger som används på båtbottnarna fortsättningsvis skadliga för miljön. Färgerna avger gifter i vattnet där de har en förödande effekt på hela Östersjöns känsliga ekosystem, exempelvis på nyckelarterna blåstång och blåmusslor. De forskningsresultat som projektet CHANGE gett upphov till har visat att endast en bråkdel av färgernas nuvarande kopparhalt skulle räcka till för att bekämpa bottenpåväxten.

Nya rekommendationer publicerades

Syftet med CHANGE har varit att minska användningen av antifoulingfärger i Östersjön och att istället erbjuda alternativa metoder för att bekämpa havstulpaner och annan påväxt. Som en del av projektet presenterades under det avslutande seminariet som hölls förra veckan i Helsingfors ett målprogram bestående av fem punkter för att minska de skadliga effekterna av giftfärger. 


Som ett långsiktigt mål framlades ett totalförbud för användningen av giftförger i Östersjöområdet senast 2030, och redan därförinnan borde kopparhalten i giftfärgerna spädas ut till fyra procent, eftersom även denna halt är tillräcklig för att göra giftfärgerna effektiva i de förhållanden som råder i Östersjön.

 

Dessa mål försöker man uppnå dels via Kommissionen för skyddet av Östersjöns marina miljö (HELCOM) och dels genom att utnyttja de nationella kemikaliemyndigheternas möjligheter att begränsa godkännandet av giftfärger. Det femte målet är att utveckla hamnkonstruktionerna och båtfararnas sätt att bedriva båtunderhåll, så att föroreningen av marken och vattnet i hamnarna skulle få ett slut.

Problemet är attityder och otillräcklig kontroll

Enligt bakgrundsutredningar som gjorts inom projektet finns det många djupt rotade attityder och felaktiga beteendemönster när det gäller användningen av giftfärger. Man tenderar kanske att se dagens målarfärger som helt ofarliga; ofta målas båtarna slentrianmässigt varje år fast det är onödigt, och spill från borttagningen av gammal målarfärg och bottentvättvatten kanske släpps ut direkt på marken.

 

- Slipdamm från giftfärger och andra färgrester är dock farligt avfall som ska tas om hand och lämnas in för behandling. Tvättvattnet ska samlas upp och behandlas precis som annat avloppsvatten. Att använda sig av giftfärger på insjövattnen är inte bara onödigt, det är också ett kemikaliebrott enligt lagen, konstaterar Janne Seppälä från Aalto-universitetet.

 

Problemet är ändå att myndigheterna inte hinner övervaka att giftfärgerna används korrekt. Inom ramen för projektet och på försorg av en forskningsgrupp inom ekonomisk rätt vid Aalto-universitets institution för den byggda miljön har det också publicerats en rapport om hur användningen av giftfärger bättre än idag kunde styras med hjälp av lagstiftning. I rapporten, som utarbetats av Janne Seppälä och Ari Ekroos, presenteras många olika alternativ: från beviljandet av stöd till borsttvättar till en klarare avloppsvattenreglering samt även ett registreringskrav för småbåtshamnar och en förordning om de miljökrav som ska gälla för dem.

 

På det avslutande seminariet för CHANGE redogjordes också för de nyaste rönen i fråga om tillgängliga metoder för renhållningen av båtbottnar.

 

– Alternativa lösningar för att hålla bottnen ren blir hela tiden allt vanligare. Borsttvättar, mattor som skyddar och borstar bottnen, silikonbaserade målarfärger, båtlyftar för torrförvaring av båten och ultraljudsanordningar är alla goda alternativ till giftiga kemikaler, men kräver att man ändrar sina vedertagna tillvägagångssätt, berättar HRS rf:s projektledare Anna von Zweygbergk.

 

Projektet finansierades av forskningsfinansieringsprogrammet BONUS, som lyder under EU. Håll Skärgården Ren rf samlade inom ramen för projektet in forskningsmaterial till Stockholms universitet samt producerade två publikationer. www.changeantifouling.com

 

Närmare uppgifter:


Anna von Zweygbergk

Projektledare

anna.zweygbergk@pssry.fi

tfn 040 458 9156

Håll Skärgården Ren rf

 

Janne Seppälä

Doktorand, institutionen för den byggda miljön
janne.seppala@aalto.fi
tfn 044 500 1676

Aalto-universitetet

 

 

 

 


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4