Aktuellt

12.04.2018 13:38

Snygg Beach städar än en gång Finlands stränder med hjälp från allmänheten

Strandstädningskampanjen Snygg Beach, som arrangeras av Håll Skärgården Ren rf, inleds igen när snön har smält. Nedskräpningen av vattendragen är ett allvarligt problem som man med hjälp av talkokampanjen vill åtgärda.


 

Håll Skärgården Ren rf har i nästan 50 år arbetat för att förhindra nedskräpningen av vattendragen. Snygg Beach ordnas i år för femte gången och syftet med denna kampanj, som riktar sig till alla medborgare, är inte bara att städa stränderna utan också att fästa uppmärksamhet vid nedskräpningen av vattendragen.

 

- Nedskräpningen är också ett problem för Östersjön och inte heller insjöarna har besparats från det. I de nyaste undersökningarna har man hittat mikroplaster även i insjövatten. Just plast är ett problem i vattendragen. Plasternas andel uppskattas till cirka 80 procent av allt skräp som hittas på stränderna. Plast bryts inte ner, utan när det hamnar i vatten mals det sönder till mikroplast som slutligen hamnar i vårt dricksvatten. Plast binder också många skadliga ämnen och kemikalier, berättar HSR rf:s Snygg Beach-koordinator Julia Jännäri.

Mikroskräp går inte längre att få bort ur vattnet, men när det gäller större skräp kan man agera förebyggande och förhindra att det alls hamnar i vattnet, i sista hand genom att städa stränderna.

 

- Det är viktigt att hålla stränderna rena redan av den anledningen att skräpet utgör en risk för de vattenlevande djuren. Skräp kan skada dem på många olika sätt. Djur och fåglar kan t.ex. bland annat äta skräp som innehåller farliga ämnen, kvävas av skräp eller fastna i det. Skräp fördärvar och ändrar organismernas livsmiljö och påverkar hela ekosystemet, fortsätter Julia Jännäri.

Snygg Beach är ett enkelt sätt att påverka

Strandstädningskampanjen Snygg Beach inleds när snön smält och man kan städa hela våren och sommaren och långt in på hösten. Vem som helst kan delta med en strand man själv valt ut. Talkon har ordnats av kompisgäng, arbetsgemenskaper och hobbygrupper. Det är bra att be om markägarens tillstånd före man sätter igång. Många kommuner erbjuder gärna till exempel städredskap och hjälp med att forsla bort skräpet.

 

- Våren är en populär talkotid, för då är stränderna ännu inte täckta av växtlighet. Under snön döljer sig förvånansvärt mycket skräp. Senare under våren bör man ta hänsyn till fåglarnas häckningstider. Talkon kan ordnas på havs-, insjö- och åstränder. En avsevärd del av allt skräp i havet har transporterats dit med åar, berättar Julia Jännäri.

 

HSR rf har samlat nyttiga talkotips på webbplatsen www.snyggbeach.fi. Där kan man om man vill märka ut sin egen talkostrand på kartan. På webbplatsen finns också en skräpblankett. Det är önskvärt att denna skulle användas för att rapportera in det insamlade skräpet till HSR rf. HSR rf har ända sedan 2012 samlat in information om mängden och typen av skräp som hittats, och resultaten från Snygg Beach är en del av uppföljningen av skräpläget på stränderna.

 

Närmare information:

 

Håll Skärgården Ren rf
Snygg Beach -koordinator Julia Jännäri
tfn 040 455 7251
julia.jannari@pssry.fi

 

 

 

 


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4