Aktuellt

Separatinsamling i Botniska viken

Den årliga skrotinsamlingskampanjen ordnas veckoslutet 28.7 - 30.7.2017. Under kampanjen tar vi emot metall-, el- och elektronikskrot. Samma veckoslut trafikerar servicefartyget Roope-Botnia och samlar skrot vid Jannes Saloon och Lars Björkasskär.


Insamlingsflak för metall- och elektronikskrot finns under kampanjen på följande ställen:

Korsnäs     Storkors, Östra Strömgrund, Harrström (fiskehamn)
Malax     Bockören, Åminne (fiskehamn), Bredhällan
Korsholm     Kastet, Petsmo (fiskehamnen), Norra Vallgrund (fiskehamn),
Svedjehamn (Björköby)
Vasa     Kutterhamnen, Långskär, Byören, Västervik båthamn
Vörå     Stråkaviken, Nabben, Hällnäs (båthamnen)

Insamlingen ordnas av Stormossen. Närmare information: www.stormossen.fi

 

Fråga om skrotavhämtning vid andra tidpunkter direkt från Roope-Botnia, tfn 050-557 5022.

 

 


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4