Aktuellt

18.09.2017 13:01

Månadens rekommenderare Henrik Westerholm – HSR rf gör det möjligt att göra långfärder med båt

För Henrik Westerholm är havet den mest avslappnande miljö man kan tänka sig. Han älskar havet och i synnerhet skärgården och båt- och stugliv är hans primära fritidsintressen.


Henrik Westerholm har rört sig i skärgården hela livet. Sin första kontakt med båtlivet fick han på familjens stuga i Barösund i Ingå skärgård. Intresset har hållit i sig ända till vuxen ålder.

 

- Nästan varje sommar är jag ute med båt i Åbolands och Ålands skärgård. Min nuvarande båt är en träfiskare vid namn Janis, som jag använder både för dagsutflykter och för semesterresor. I Åbolands skärgård finns flera fantastiska platser, varav Aspö är min stora favorit. Jag trivs också i Barösund på familjens stuga och rör mig gärna med båt där omkring. Dessutom tycker jag om att paddla, berättar Henrik Westerholm.

Allas insatser räknas

När man rör sig till sjöss blir Östersjöns problem påtagliga och konkreta. Henrik Westerholm oroar sig mest för eutrofieringen av Östersjön och den ökning av det blågröna algbeståndet som detta ger upphov till.

 

- Naturligtvis är det också irriterande att folk skräpar ned i naturen och den marina nedskräpningen överlag. Allas insatser är viktiga och ett av de enklaste sätten att påverka miljötillståndet är att sluta med alla former av nedskräpning. När man rör sig med båt är det också viktigt att tömma septiktanken vid en sugtömningsanläggning och att rent allmänt hålla båten i ett sådant skick att den till exempel inte läcker olja som hamnar i vattnet.

 

- Jag har haft flera olika förtroendeuppdrag i Hummelvikens båtklubb, för närvarande är jag dockmästare. I vår båtklubb värnar vi om miljön bland annat genom att sortera sopor och vi har skaffat vår egen septiktömningsanläggning, säger Henrik Westerholm.

 

Henrik rekommenderar medlemskap i Håll Skärgården Ren rf för alla som rör sig till sjöss.

 

- HSR rf bedriver ett viktigt miljöarbete och bidrar till att göra det möjligt att göra långfärder med båt, bland annat genom att upprätthålla sopstationer och torrtoaletter samt sugtömningsanläggningar, säger Henrik Westerholm uppskattande.

Arbetsplatsen med i bottentvättprogrammet

Henrik Westerholm jobbar som verkställande direktör för Christian Berner Oy. Företaget är en av HSR rf:s sponsorer. Samarbetet inleddes för ett par år sedan kring HSR rf:s tvättplatsprojekt, när en filtrerande bottentvättplats byggdes vid Ramstedts varv på Hirvensalo i Åbo.

 

- På uppdrag av HSR rf tillverkade vi ett filtreringssystem för båttvättvatten, som placerades vid Ramstedts varv. Vi försöker också annars på många sätt förbättra miljöns tillstånd till exempel genom att lansera energi- och råvarusnåla lösningar på marknaden.  Vi levererar också teknik för att rena avloppsvatten som uppstår inom industrin och i kommunerna, berättar Henrik Westerholm.

 

Bli medlem

Läs mer om bottentvättplatsprojektet

henrik


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4