Aktuellt

21.09.2017 11:18

Målet är uppnått – Finland fick 100 rena stränder

Håll Skärgården Ren rf:s kampanj Snygg Beach hade i år målet att ge det 100-åriga Finland 100 rena stränder. Nu har målet uppnåtts och hittills har 102 stränder städats runtom i Finland.


Strandstädningskampanjen Snygg Beach ordnades i år för fjärde gången. Kampanjen inleddes i slutet av april med Strändernas städvåg som pågick i en vecka och arrangerades i samarbete med städerna Åbo och Helsingfors och deras Östersjöutmaning. Veckan avslutades med de nordiska ländernas gemensamma evenemang Nordic Coastal Clean-up Day som spred talkoarbetet ända till Island.


Förra veckan kulminerade Snygg Beach med en supervecka då stränderna städades inför hösten i samarbete med olika aktörer. HSR rf:s huvudsamarbetspartner Wärtsilä ordnade talkon i Åbo, Helsingfors och Vasa. 


På internationella Coastal Clean Up-dagen den 16 september ordnades ett stort talko i Helsingfors i samarbete med staden och gruppen Städdagen som är mest känd för sina loppisdagar.


Stränder har städats med talkokrafter på olika håll i Finland, också vid insjöarna. Den nordligaste stranden finns i Kalajoki, den östligaste havsstranden i Fredrikshamn och den östligaste insjöstranden i Villmanstrand. Den sydligaste talkostranden finns i Hangö.


-  Att kampanjens mål nåddes var en verkligt god nyhet. Samarbetet med olika partner har gett kampanjen och förebyggandet av nedskräpning positiv synlighet både i Finland och i Norden. Det är tack vare alla de hundratals aktiva frivilliga som deltagit i Snygg Beach som målet har uppnåtts, säger HSR rf:s projektchef Anna von Zweygbergk.


Plast och fimpar

Under kampanjens gång samlas också information om skräpet som hittas på stränderna med hjälp av en skräpblankett som finns på kampanjens webbplats. Det slutliga resultatet för detta år offentliggörs i början av 2018, men redan nu har det framgått att skräpet som hittats på stränderna motsvarar resultaten från de senaste åren.


- Av det skräp som samlats in under de tidigare kampanjerna har cirka 70 procent varit plast och fimpar. Uppskattningsvis 80 procent av skräpet på stränderna härstammar från land. Vi hoppas att Snygg Beach förutom sin funktion som konkret städevenemang också ska öppna allmänhetens ögon. Var och en kan genom sitt eget agerande påverka nedskräpningen av vattendragen, säger Anna von Zweygbergk.


Även om målet för detta år uppnåtts fortsätter kampanjen Snygg Beach, och vem som helst kan delta genom att städa på en valfri strand. Anvisningar finns på www.snyggbeach.fi.

Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4