Aktuellt

I Åbo mäts skräpet i ån

Nedskräpningen av haven är ett globalt, växande problem som inte heller Östersjön har kommit undan. Nu fokuserar forskarna särskilt på skräpets ursprung och väg till havet. Håll Skärgården Ren rf (HSR rf), Åbo stad och Finlands miljöcentral (SYKE) utför den 25–30 juli mätningar av mängden skräp i Aura å med hjälp av insamlingsutrustning som installeras i ån. Mätningarna är ett led i Östersjöländernas gemensamma projekt BLASTIC.


Forskning visar att upp till 80 procent av det skräp som hamnar i havet har sitt ursprung på land och till största delen består av plastprodukter, som till exempel olika förpackningsmaterial. Finlands, Sveriges, Estlands och Lettlands gemensamma EU-finansierade projekt BLASTIC inleddes 2016 för att utreda varifrån och hur plastavfall från stadsområden blir havsavfall i Östersjön.


Den 25 juli installeras en bom vid Aura ås övre lopp och en vid åns nedre lopp i Åbo invid Teaterbron. Utöver den uppföljning som nu genomförs i Finland utförs motsvarande uppföljningsmätningar också i de andra länderna som deltar i projektet BLASTIC. Avsikten med de här pilotundersökningarna är att följa upp och mäta mängden och typen av skräp som transporteras med åvattnet och att utreda de viktigaste orsakerna och källorna till nedskräpningen.


– Uppföljningsveckan sammanfaller med den årliga stadsfestivalen Down By The Laituri i Åbo, vilket också bidrar med information om hur sommarevenemang påverkar skräpbelastningen i åarna, säger specialforskaren vid Finlands miljöcentral Outi Setälä.


– Ett av målen med uppföljningen är att fästa allmänhetens uppmärksamhet vid temat, då vi förutom de synliga bommarna i ån även sätter upp skyltar vid stranden med information om projektet, berättar projektchef Anna von Zweygbergk från Håll Skärgården Ren rf.


Detta aktuella tema och de uppföljningsmetoder som används presenteras för medierna onsdagen den 26 juli kl. 9.30 i Ämbetshusets mötesrum Halonen (Självständighetsplatsen 2). Därifrån fortsätter vi till mätningsplatsen vid Aura å.


Närmare information:

Anna von Zweygbergk
projektchef
Håll Skärgården Ren rf
tfn +358 40 458 9156
anna.zweygbergk@pssry.fi


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4