Aktuellt

28.04.2018 11:27

Hälsningar från HSR rf: s årsmöte

HSR rf:s årsmöte fattade beslut om att hålla medlemsavgiften oförändrad och valde in en ny medlem i styrelsen.


HSR rf:s årsmöte är öppet för alla medlemmar och hölls i Villmanstrand 24.4. Årsmötet fattade beslut om att medlemsavgiften hålls oförändrad, 35 euro. Också understödsavgiften för företag på 450 euro förblir densamma.

 

Årsmötet fastställde även bokslutet för 2017 och beviljade styrelsen och de andra redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

 

Ändringar gjordes i HSR-styrelsens sammansättning. Olli Naukkarinen stod i tur att avgå och lämnade nu styrelsen efter åtta år. Vi tackar Olli Naukkarinen för hans värdefulla insats för HSR rf! I Naukkarinens ställe invaldes Topiantti Äikas från Villmanstrand. Äikäs är en erfaren seglare och arbetar som stadsutvecklingsdirektör vid Imatra stad. I övrigt skedde inga ändringar i styrelsens sammansättning. Styrelsens ordförande är Bengt Westerholm och vice ordförande är Veli-Pekka Manninen och Katja Rytkönen. Övriga styrelsemedlemmar är Niklas Rosvall, Lars Ingvall, Jan-Erik Karlsson och Tuomas Aho.

 

På årsmötet diskuterades även detta års verksamhet. Den viktigaste uppgiften är att skaffa finansiering för anskaffningen av ett nytt servicefartyg till Saimen. Medlemsvärvningen diskuterades också. Föreningens medlemsläge är förhållandevis stabilt, men nya medlemmar behövs för att garantera verksamhetens kontinuitet. 


Övriga fokusområden i verksamheten är bl.a. en övergång till elektronisk fakturering av medlemmarna och hur medlemsservicen kan utvecklas. Inom den miljövårdande verksamheten strävar vi efter att så långt som möjligt följa principerna om cirkulär ekonomi.

 

 

Årsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018
Bokslut skickas på begäran.


hallitus
På bilden från vänster: Veli-Pekka Manninen, Bengt Westerholm, Niklas Rosvall, Lars Ingvall, Aija Kaski (generalsekreterare) och Topiantti Äikäs.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4