Aktuellt

08.02.2018 12:09

Håll Skärgården Ren rf på mässan Vene 18 Båt i Helsingfors 9–18.2

Mässan Vene 18 Båt Helsingfors börjar på fredag och Håll Skärgården Ren rf finns med på avdelning 4 b 49. Bekanta dig med vårt mångsidiga mässprogram så ses vi förhoppningsvis på mässan!

fredag 9.2

Under den första mässdagen lanserar HSR rf medelinsamlingskampanjen Fixa flottan, som nu har fokus på Saimen. Med hjälp av denna samlar vi in pengar för finansieringen av ett nytt servicefartyg. Föreningen har inte möjlighet att förnya sin servicefartygsflotta med sin grundfinansiering, varför hjälp från medlemmar, folk som rör sig till sjöss och sponsorer behövs.


Med och lanserar kampanjen är skådespelaren Kari Hietalahti, medlem av HSR rf och stor Saimenvän. Kom och träffa honom på HSR rf:s mässavdelning på fredagen kl. 13‒14.

söndag 11.2

På söndagen firas familjedag vid Segling och Båtsport i Finland rf:s avdelning och HSR rf:s sälmaskot Sälle besöker både SBF:s barnvärld Yhdessä Vesille (Tillsammans till sjöss) och förstås också HSR rf:s egen avdelning. Välkommen och träffa Sälle!

fredag 16.2

HSR rf:s generalsekreterare Aija Kaski håller föredrag i Seglingshamnen kl. 17.30‒18.00 på temat Puhtaamman saariston puolesta vuodesta 1969 (För en renare skärgård sedan år 1969). Välkommen för att lyssna på hur föreningen har vuxit och utvecklats under nästan ett halvt sekel och hur föreningens mångsidiga arbete till förmån för vattenmiljön ser ut idag.

lördag 17.2

Lördagen är Segling och Båtsport i Finland rf:s temadag Puhtaasti veneillen. HSR rf har en framträdande roll i temadagens program. Vi önskar alla som är intresserade av miljöfrågor välkomna att följa aktuella inlägg på SBF:s programscen Yhdessä Vesille.


kl. 11–18 på programscenen Yhdessä Vesille

Dagens program öppnas av Håll Skärgården Ren rf:s generalsekreterare Aija Kaski och Mirja Rosenberg, koordinator för fritidsbåtar och utbildningschef vid Segling och Båtsport i Finland rf.


11.00 Föreläsning om de skadliga effekterna av bottenfärger samt alternativa metoder (Pohjamaalien haittavaikutukset ja vaihtoehtoiset menetelmät), med projektkoordinator Atte Lindqvist, Håll Skärgården Ren rf


12.00 Stegmärken för en hållbar utveckling för småbåtshamnar och båtfarare (Kestävän kehityksen askelmerkkejä pienvenesatamille ja veneilijöille), med forskare från Helsingfors universitet, projektet 30MILES, forskningscentret för sjösäkerhet och sjötrafik Merikotka


13.00 Tillståndet i Finska viken (Suomenlahden tila), med limnolog Mika Raateoja, Havscentret vid Finlands Miljöcentral


14.00 Nedskräpningen hotar våra vattendrag (Roskaantuminen uhkaa vesistöjämme), med projektchef Anna von Zweygbergk, Håll Skärgården Ren rf och Meriroskahaaste, samt specialforskare Outi Setälä, Havscentret vid Finlands Miljöcentral


15.00 I Sälle-hamnarna är miljöfrågorna under kontroll samt farligt avfall i hamnarna (Roope-satamassa on ympäristöasiat kunnossa sekä vaaralliset jätteet satamassa), med Katriina Murto, Håll Skärgården Ren rf tillsammans med Segling och Båtsport i Finland rf


16.00 Temat Ett rent Östersjön fortsätter på SBF:s avdelning: Hur kan man rädda havet genom att fiska? (Miten merta voi pelastaa kalastamalla), med projektchef Miina Mäki, John Nurminens Stiftelse


17.00 Vattendragens tillstånd och belastningskällorna på kartan (Vesien tila ja kuormituslähteet kartalla), med ledande sakkunnig Antti Mäntykoski, NTM-centralen i Nyland


17.30 Du behövs – kom med, med distriktschef Eeva Taimisto, Håll Skärgården Ren rf


Obs! Alla föreläsningar är på finska

Sälle-produkter

På mässan lanserar HSR rf också årets första nya Sälle-produkt, en flytande första hjälpen-väska, som passar i båten eller kanoten eller annars för friluftsliv vid och på vatten.


På HSR rf:s avdelning säljs också college- och t-skjortorna Skärgården, som gjorts i samarbete med MAKIA samt de splitternya understödsprodukterna för Fixa flottan: en t-skjorta och en tygkasse.


På vår avdelning hittar du också en massa Sälle-produkterbjudanden.

Välkommen och shoppa!

Rösta fram Sälle-dekalen för 2018

Omröstningen om färgen på årets Sälle-dekal har redan blivit en mässtradition. Kom och avge din röst så deltar du samtidigt i utlottningen av en flytande första hjälpen-väska.

Medlemserbjudande på mässan

Om du ännu inte är medlem i HSR rf, lönar det sig att gå med på mässan. Alla som blivit medlemmar i föreningen under mässan får boken Käyntisatamat-Besökshamnar eller Veneilykesä/Saimaan käyntisatamat 2017 som gåva. Medlemskapet I HSR rf kostar 35 euro per år.

Insamling av bioavfall ombord – tyck till!

HSR rf är med i projektet SaaRa – Återvinning av näringsämnen vid Skärgårdshavets turistmål, inom ramen för vilket föreningen utreder och förbättrar beredskapen för att samla in bioavfall ombord. Har du goda erfarenheter av att sortera bioavfall på båten eller skulle du vilja testa det? Kom och svara på vår enkät! Vi söker också testpersoner som kunde pröva hur insamlingen av bioavfall fungerar i praktiken.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

HSR rf kommer att övergå till ett nytt medlemsregister och utöka de elektroniska tjänsterna för vår medlemskår. Kom till vår avdelning och kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta så får du säkert ta del av alla våra aktuella nyheter. Du kan även uppdatera dina kontaktuppgifter via denna länken.

Vi ses på mässan!


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4