Aktuellt

03.11.2017 10:59

För en giftfri Östersjön - nya rekommendationer presenteras på seminarium 7.11

På slutseminariet för CHANGE-projektet presenteras alternativa metoder för att hålla båtbottnen rena för att minska användningen av giftmålfärger. Dessutom presenteras områdesspecifika rekommendationer för användningen av ersättande metoder.


På Östersjöområdets hamnar finns det uppskattningsvis tre miljoner båtar. Vattnet i Östersjön byts sällan ut och de skadliga bottenfärgerna och andra farliga ämnen skadar strändernas sårbara ekosystem.   


CHANGE är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som arbetar för att minska användningen av giftiga båtbottenfärger i Östersjön genom att ersätta dessa med nya metoder.


I projektet provas mekaniska rengöringsmetoder för båtbotten i samarbete med båtägare, båtförbund och -föreningar, samt myndigheter. Skadliga ämnen vill ersättas med miljövänliga metoder. Målet är att ge rekommendationer på bottenrengöringsalternativ som bäst lämpar sig för ett visst område.

I projektet deltar forskare från Sverige, Finland, Danmark och Tyskland. Projektet finansieras av Östersjöländernas gemensamma BONUS -forskningsprogrammet. CHANGE tar slut i november 2017. 


Håll Skärgården Ren rf är med som underleverantör i projektets vissa delområden och förmedlar information till Stockholms Universitet.

Resultaten presenteras under slutseminariet

CHANGE -projektet tar slut 7.11 i Helsingfors, då resultaten från projektet, samt rekommendationer för användningen av bottenmålfärger i fritidsbåtar presenteras på slutseminariet. Seminariet är avgiftsfritt och öppet för alla intresserade. Seminariespråket är engelska.

BONUS CHANGE Final Seminar 


Plats: Restaurang Lasiranta, Helsingfors https://goo.gl/maps/VXvFvj1wYTE2
Tid: 7.11.2017 

Ladda ner programmet här
Anmäl dig här  


CHANGE
BONUS
EU

Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4