Aktuellt

14.11.2017 12:20

Båtexpo-besökare donerade under helgen över 1 500 euro till arbetet för att hålla skärgården ren

HSR rf fick god synlighet på mässan Båtexpo i Åbo. Samarbetspartnern Åbo Mässcentrum Ab beviljade gratis inträde och uppmanade besökarna att istället donera biljettpengarna till stöd för Håll Skärgården Ren rf:s arbete. Föreningen fick in över 1 500 euro i donationer.


Under farsdagshelgen hade Åbo Mässcentrums båtrelaterade mässa Båtexpo över 7 000 besökare. För att hedra Finland 100-jubileumsåret bjöd Åbo Mässcentrum besökarna på gratis inträde. Som Håll Skärgården Ren rf:s samarbetspartner ville Åbo Mässcentrum Ab lyfta fram föreningens viktiga arbete för rena vattendrag i Finland. HSR rf har bedrivit sitt riksomfattande miljövårdsarbete för renare vattendrag under nästan halva den tid som Finland varit självständigt. 


Med hjälp av sms-donationer och insamlingsbössor insamlades totalt 1 571,80 euro. Håll Skärgården Ren rf tackar alla som deltagit i insamlingen samt sina nya och gamla medlemmar som besökte föreningens mässavdelning under veckoslutet.


– Allt stöd är av största vikt för föreningen, för att vi ska kunna erbjuda en ren skärgård även för kommande generationer. Rena vattendrag är inte någon självklarhet för Finland, utan det är något vi måste jobba för. Donationerna från Båtexpo-mässan går till vårt miljövårdsarbete i Skärgårdshavet, berättar HSR rf:s generalsekreterare Aija Kaski.
PSSry_kuva2
Håll Skärgården Ren delade ut små fickaskkoppar på Båtexpo, eftersom det enbart i Finland slängs över en miljard cigarettfimpar i naturen varje år. Fimpen är av plast så den förmultnar inte och om den slängs i vattnet avger den kemikalier i vattendraget.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4