Aktuellt

Är du intresserad av frivilligarbete, nedskräpningsrapportering och miljöarbete?

Till Håll Skärgården Ren rf:s Snygg Beach-team söker vi en motiverad och engagerad frivillig talkoledare för vårt strandstädningsevenemang i maj.

Håll Skärgården Ren rf ordnar evenemanget Ren Nord på Runsala i Åbo lördag 6.5.2017. Evenemanget är samtidigt huvudevenemang för Snygg Beach 2017 och en del av de nordiska ländernas gemensamma städdag Nordic Coastal Clean-up Day och den Strandstädningsvåg, som anordnas i samarbete med Östersjöutmaningen, och pågår under en veckas tid 29.4–6.5.2017.


Målet med kampanjen Snygg Beach är förutom att städa upp stränderna också att samla information om det skräp som hittas på stränderna. Här har alla talkodeltagare en viktig roll.


Till talkoledarens uppgifter hör att:


  • instruera talkodeltagarna
  • ansvara för städredskapen
  • ge talkodeltagarna anvisningar om hur skräprapporteringen går till
  • säkerställa att talkodeltagarna rör sig på ett säkert och korrekt sätt i den känsliga miljön

 

Alla talkoledare får inskolning i uppgiften i slutet av april, före det egentliga städevenemanget. Inskolningen ordnas i Håll Skärgården Ren rf:s lokaler i Åbo och den leds av kampanjkoordinatorn. Under inskolningen bekantar deltagarna sig rent generellt med ämnet, lär sig hur man fyller i och instruerar andra i ifyllandet av skräprapporten och går igenom de praktiska frågorna i anslutning till städevenemanget. Inskolningen går på finska.
Inskolningskvällen tar ca 1,5 timme. Städevenemanget tar ca 5­­–7 timmar.


Den frivilliga talkoledaren får möjlighet att utveckla sin ledarskapsförmåga och att omsätta sina kunskaper i praktiken genom att göra konkret naturskyddsarbete till gagn för närmiljön. Dessutom får ledaren ett diplom som bevis på det utförda arbetet.

 

Låter det intressant? Kontakta Håll Skärgården Ren rf:s projektassistent per e-post på adressen julia.jannari@pssry.fi senast 7.4.2017.


Om det finns frågor så når man oss lättast per e-post.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4