Aktuellt

25.05.2018 Sugtömningsstationer ur bruk

Sugtömningsstationer ur bruk i Pähkinäis, Velkuanmaa, Björkö och Jussarö.

Läs mera

 

25.05.2018 Gamla båtar samlas bort från Skärgårdshavet – anmäl din båt till insamlingen

Förra sommarens mycket populära båtinsamlingskampanj startar igen. Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och Håll Skärgården Ren rf (HSR rf) samlar även i år in invånarnas och stugägarnas trasiga båtar från Skärgårdshavet. Båtar som blir liggande på stränderna utgör ett problem för miljön, då de lösgörs makro- och mikroskräp till vattendragen

Läs mera

 

Sorteringsmöjligheter för bioavfall utvecklas i Skärgårdshavet

På Själö och Jurmo börjar man samla båtfararnas bioavfall i komposterare från och med denna vecka. Komposteringen av bioavfallet förbättras även i restauranger på Själö och Örö. Sorteringen av bioavfall är viktig för att man ska kunna utnyttja näringsämnena antingen som mull eller för jordförbättring.

Läs mera

 

HSR rf söker talkoarbetare till Ruisrock

Håll Skärgården Ren rf söker till sitt team frivilliga talkoarbetare för att under Ruisrock den 6.-8.7.2018 hålla Folkparkens vackra strand ren. Samtidigt har man en fin möjlighet att delta i Finlands äldsta musikfestival och i Håll Skärgården Ren rf:s penninginsamling med vilken insamlade flask- och burkintäkter doneras för att hålla skärgården ren.

Läs mera

 

03.05.2018 M/S Roope håller öppet hus-mottagning den 16.5 i Helsingfors

Välkommen att bekanta er med Håll Skärgården Ren rf:s servicefartyg M/S Roope onsdagen den 16.5 kl 17-19 vid Lybeckskajen på Södra Kajen i Helsingfors.

Läs mera

 

02.05.2018 Ett gemensamt Snygg Beach-talko samlar Åboborna för att städa Folkparken

Håll Skärgården Ren rf anordnar 5.5 ett Snygg Beach-talko öppet för alla på Folkparkens strand på Runsala. På stranden hamnar mycket skräp; dels förs det dit med Aura å och dels till följd av att stranden är i rekreationsbruk.

Läs mera

 

28.04.2018 Hälsningar från HSR rf: s årsmöte

HSR rf:s årsmöte fattade beslut om att hålla medlemsavgiften oförändrad och valde in en ny medlem i styrelsen.

Läs mera

 

12.04.2018 Snygg Beach städar än en gång Finlands stränder med hjälp från allmänheten

Strandstädningskampanjen Snygg Beach, som arrangeras av Håll Skärgården Ren rf, inleds igen när snön har smält. Nedskräpningen av vattendragen är ett allvarligt problem som man med hjälp av talkokampanjen vill åtgärda.

Läs mera

 

Välkommen på årsmöte!

Håll Skärgården Ren rf:s medlemmar är välkomna på föreningens stadgeenliga vårårsmöte 24.4 2018 kl. 17 i Villmanstrand.

Läs mera

 

Medlemstjänsterna utvecklas

För att vi ska kunna utveckla medlemstjänsterna och medlemsförmånerna i den riktning du önskar och i framtiden också alternativt kunna erbjuda tjänster elektroniskt, önskar vi att du skulle besvara denna enkät och uppdatera din medlemsinformation. Bland alla som uppgett sina kontaktuppgifter lottar vi ut 5 st. Sälle-badlakan!

Läs mera

 

Följande


Poutapilvi web design - P4