Hjälp oss att få bort skräpfisk
ur vattendragen och bli medlem.

Plastic lapides saculli

Stipulas

Plastic utrem

Genom att gå med som medlem i HSR rf

hjälper du till att hålla skärgårds- och insjönaturen ren.


Bli medlem Plocka alla skräpfiskar

Känner du till Finlands vanligaste skräpfiskar?